הוראה מותאמת - חשבון

בניית תוכנית לימודים הכוללת, בהתאם ליכולות התלמיד, נושאים כגון:

·        ביסוס עובדות היסוד - 

 - הבנה ופתרון של תרגילי חיבור וחיסור

   ( כולל המרה ופריטה  )

...

הוראה מותאמת - שפה

בניית תוכנית לימודים הכוללת, בהתאם ליכולות התלמיד, נושאים כגון:

·         הקנייה של יסודות הקריאה - 

הקניית אסטרטגיות לשיפור הבנת הנקרא - 

...

מהי הוראה מותאמת

הוראה מותאמת / מתקנת מיועדת לסייע לתלמידים שיש להם פער לימודי משמעותי ביחס לבני גילם

מוזמנים ללמוד כיצד ניתן להקל על הילדים שלכם ולעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון