הוראה מתקנת - חשבון

:בניית תוכנית לימודים הכוללת, בהתאם ליכולות התלמיד, נושאים כגון

ביסוס עובדות היסוד - 

הבנה ופתרון של תרגילי חיבור וחיסור (כולל המרה ופריטה - 

ביסוס לוח הכפל - 

ביסוס פעולות החילוק - 

סדר פעולות חשבון - 

פתרון בעיות מילוליות - 

שברים - 

אחוזים - 

קישור המתמטיקה לחיי היום יום -