הוראה מותאמת - שפה

:בניית תוכנית לימודים הכוללת, בהתאם ליכולות התלמיד, נושאים כגון

הקנייה של יסודות הקריאה - 

הקניית אסטרטגיות לשיפור הבנת הנקרא - 

שיפור דיוק הקריאה - 

שיפור שטף הקריאה - 

שיפור מהירות הקריאה - 

הרחבת ידע לשוני ואוצר מילים - 

טיפוח מערכת הזיכרון במטרה לשכלל את מערכת האחסון והשליפה - 

התייחסות למערכת הקשב - 

עידוד הקריאה - 

 

כתיבה

הפחתת שגיאות כתיב - 

שמירה על רווח בין המילים - 

ויסות הלחץ בזמן הכתיבה - 

שיפור כתב יד לא קריא - 

שיפור אחיזת עפרון - 

 הפחתת הימנעות מכתיבה -